MANUFACTURING STATISTICS BY COUNTY
Nebraska - 1992 & 1997
  1992 1997 1
  Establishments   Capital Establishments   Capital
  With 20 Value expendi- With 20 Value expendi-
  or More Added tures, New or More Added tures, New
County Total Employees (Million Dollars) Total Employees (Million Dollars)
Adams 23 $147.8 $9.7 24 $238.5 $15.4
Antelope 1 5.3 0.1 0 0.0 0.0
Arthur 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Blaine 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Boone 0 1.1 (Z) 0 0.0 0.0
Box Butte 3 11.5 (D) 0 0.0 0.0
Boyd 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Brown 0 0.7 (Z) 0 0.0 0.0
Buffalo 14 245.3 11.9 16 354.1 16.2
Burt 2 3.2 (D) 0 0.0 0.0
Butler 3 16.1 (D) 0 0.0 0.0
Cass 2 (D) (D) 0 0.0 0.0
Cedar 1 (D) 1.7 0 0.0 0.0
Chase 1 1.3 0.1 0 0.0 0.0
Cherry 0 0.8 (Z) 0 0.0 0.0
Cheyenne 6 14.5 1.1 0 0.0 0.0
Clay 0 0.6 (Z) 0 0.0 0.0
Colfax 1 (D) (D) 1 (D) (D)
Cuming 7 (D) 0.8 5 427.7 3.1
Custer 2 (D) (D) 0 0.0 0.0
Dakota 11 (D) 3.3 14 (D) 13.7
Dawes 2 0.5 (Z) 0 0.0 0.0
Dawson 9 (D) 6.9 12 185.8 6.8
Deuel 1 (D) (D) 0 0.0 0.0
Dixon 1 (D) (D) 0 0.0 0.0
Dodge 29 384.4 6.2 31 317.3 12.3
Douglas 200 2,501.7 126.9 177 3274.2 223.2
Dundy 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Fillmore 1 2.4 0.4 0 0.0 0.0
Franklin 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Frontier 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Furnas 1 1.4 0.1 0 0.0 0.0
Gage 12 71.3 7.4 17 134.9 13.0
Garden 1 (D) (D) 0 0.0 0.0
Garfield 1 (D) (D) 0 0.0 0.0
Gosper 0 0.2 (Z) 0 0.0 0.0
Grant 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Greeley 0 (D) 0.1 0 0.0 0.0
Hall 30 332.0 12.9 25 475.6 31.3
Hamilton 4 81.4 1.2 6 160.6 25.5
Harlan 0 0.3 (Z) 0 0.0 0.0
Hayes 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Hitchcock 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Holt 1 4.4 0.2 0 0.0 0.0
Hooker 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Howard 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Jefferson 6 29.9 0.8 6 38.0 2.5
Johnson 1 (D) (D) 0 0.0 0.0
Kearney 2 4.3 0.5 0 0.0 0.0
Keith 3 14.1 0.2 0 0.0 0.0
Keya Paha 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Kimball 1 7.6 0.2 0 0.0 0.0
Knox 0 0.9 (Z) 0 0.0 0.0
Lancaster 101 1,299.1 82.7 92 1962.9 101.6
Lincoln 3 16.5 0.8 0 0.0 0.0
Logan 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Madison 22 270.6 14.7 19 486.3 132.6
Merrick 2 10.7 0.3 0 0.0 0.0
Morrill 0 0.8 (D) 0 0.0 0.0
Nance 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Nemaha 3 11.4 0.3 0 0.0 0.0
Nuckolls 1 (D) (D) 0 0.0 0.0
Otoe 5 64.4 (D) 5 97.3 5.1
Pawnee 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Perkins 1 2.1 (D) 0 0.0 0.0
Phelps 4 (D) (D) 3 (D) (D)
Pierce 1 1.8 0.1 0 0.0 0.0
Platte 22 415.3 17.9 27 551.1 32.4
Polk 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Red Willow 4 22.3 1.0 0 0.0 0.0
Richardson 6 23.7 0.3 0 0.0 0.0
Rock 1 (D) (D) 0 0.0 0.0
Saline 8 250.7 9.4 7 238.5 10.4
Sarpy 23 131.0 8.3 17 (D) 12.3
Saunders 6 14.9 0.6 0 0.0 0.0
Scotts Bluff 20 90.8 4.6 14 134.8 25.1
Seward 3 (D) (D) 3 27.0 (D)
Sheridan 1 0.5 (Z) 0 0.0 0.0
Sherman 0 1.1 (Z) 0 0.0 0.0
Sioux 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Stanton 3 (D) (D) 0 0.0 0.0
Thayer 2 (D) (D) 0 0.0 0.0
Thomas 0 (D) (D) 0 0.0 0.0
Thurston 3 7.1 (D) 0 0.0 0.0
Valley 1 1.4 (D) 0 0.0 0.0
Washington 4 (D) 0.9 6 94.1 (D)
Wayne 3 22.1 0.5 5 83.0 11.6
Webster 0 0.7 (Z) 0 0.0 0.0
Wheeler 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
York 9 37.9 2.9 11 78.2 10.6
(D) Withheld to avoid disclosing figures for individual companies
(Z) Less than half the unit shown
1 1997 classifications based on NAICS code, so numbers not entirely comparable to 1992.
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1997 Census of Manufactures, May 2000.


Last Updated on 5/9/00
By Nebraska Databook
Email:
mlundeen@neded.org